Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[HEINEKEN] Thủ kho - HĐ 4 tháng - Làm việc tại Thường Tín

 • Ha Noi (Thuong Tin District)
 • Entry Level
 • Shift
 • No Experience
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Freight / Logistics / Warehouse, HSE, Manufacturing / Process
 • 2
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup

Job Description

Báo cáo cho: Giám sát kho

Nơi làm việc: Nhà máy bia Heineken tại Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội

Website: http://heinekenhanoi.talentnetwork.vn

Tóm tắt vị trí:

• Thực hiện các hoạt động lưu giữ hàng ngày để có kho vận hành tốt.

• Việc tiếp nhận / phát hành hàng hóa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình HHN & hàng hóa trong cửa hàng đang trong tình trạng tốt và được bố trí tốt.

Trách nhiệm chính:

• Nhiệm vụ công việc hàng ngày

- Thực hiện công việc thường xuyên tiếp nhận, phát hành và kiểm kê hàng hóa theo đúng các quy tắc và thủ tục đã được thiết lập. Vị trí hàng hóa và bất kỳ thay đổi của hàng hóa nào cũng phải được ghi lại / ghi lại chi tiết (Thẻ hàng hóa áp dụng, ví dụ) để tham khảo và xác minh thêm.

- Nhận FG từ Bao bì và nhập vào hệ thống tính cước.

- Ghi lại đầy đủ thông tin cần thiết trong lưu ý giao hàng, sự tuân thủ / khả năng với bất kỳ thay đổi nào về quản lý hoặc thay đổi hệ thống.

- Kiểm tra và đảm bảo rằng các sản phẩm đã nhận và phát hành đang trong tình trạng tốt. • Kiểm tra chất lượng an toàn, kiểm tra chất lượng:

- Đảm bảo an toàn liên tục của tất cả các đơn vị lưu trữ về số lượng và chất lượng: sản phẩm mất / hư hỏng, nguyên tắc FI / FO, kiểm tra triển vọng bia, xếp chồng bia tối ưu.  

• Nhiệm vụ kiểm soát xe nâng:

- Tích cực hỗ trợ Giám sát Kho trong việc sắp xếp công việc cho lái xe FLT và GW / công nhân bình thường một cách hiệu quả nhất nhằm vào tính chuyên nghiệp cao hơn và tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao mức độ dịch vụ khách hàng.

• Nhiệm vụ 5S:

- Tích cực hỗ trợ Giám sát Kho trong việc duy trì / cải thiện WH & khu vực làm việc một cách thông minh để kiểm soát và an toàn và điều kiện vệ sinh.

• Theo dõi & theo dõi nhiệm vụ FG:

- Báo cáo cho Giám sát Kho của bất kỳ phản hồi / khiếu nại của khách hàng, bất thường, tai nạn / sự cố hoặc sự kiện chưa từng có liên quan đến vấn đề giữ kho.

• Tác vụ sao lưu:

- Có thể thay thế Giám sát Kho trong trường hợp vắng mặt. (Dữ liệu đầu vào trong hệ thống, tập tin kiểm soát excel). Store Keeper cũng là một trình điều khiển FLT dự phòng. Hoạt động FLT của anh ấy 

Job Requirement

 • Cao đẳng/ dạy nghề, Văn bằng cao đẳng là thích hợp hơn.

• Kinh nghiệm lưu trữ là một lợi thế.

• Nhân cách tốt.

• Kỹ năng lái xe, Kiến thức về các sản phẩm chuyển động nhanh.

• Giấy phép lái xe FL.

• Khả năng sử dụng PC (Excel, word).

• Tiếng Anh sơ cấp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.