Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[HEINEKEN ] Kỹ thuật viên máy bia tươi

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 30/09/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý trực tiếp: Giám sát dịch vụ bia tươi
Website: https://heinekenhanoi.talentnetwork.vn

Mô tả công việc:

- Kiểm tra máy bia theo lịch trình để đảm bảo các máy hoạt động như quy trình kỹ thuật.
- Duy trì vệ sinh/ sửa chữa hàng tuần theo kế hoạch.
- Lắp đặt máy mới cho các điểm bán.
- Duy trì mối quan hệ tốt với các điểm bán.
- Có trách nhiệm báo cáo thực trạng các máy bia hàng tuần/ tháng cho quản lý trực tiếp…

 

Job Requirement

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trờ lên chuyên ngành về điện.
- Hiểu biết về hệ thống điện lạnh và lắp đặt máy móc
- Trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi.
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.