Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[HEINEKEN] Giám sát Phát triển Nhà phân phối : Hà Nội

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Executive management, Food Tech / Nutritionist, Manufacturing / Process, Sales / Business Development
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mô tả công việc

Báo cáo trực tiếp: Giám đốc phát triển nhà phân phối

Website: http://heinekenhanoi.talentnetwork.vn

 

Tóm tắt vị trí:

Giám sát nhà phân phôi - bao gồm việc quản lý, phát triển và tuân thủ các quy trình để tối đa hóa việc mở rộng thương hiệu danh mục đầu tư của Heineken Hanoi.

 

Trách nhiệm chính:


• Thực hiện kế hoạch gọi điện thường xuyên bằng cách đảm bảo tất cả các cuộc gọi được thực hiện đúng tiến độ và đạt được kết quả mong đợi.

• Xây dựng / chuẩn bị Hồ sơ Nhà phân phối bao gồm cả các nhà phân phối và các nhà phân phối phụ.

• Xem xét tất cả hiệu suất của Nhà phân phối được chỉ định để đảm bảo sự phát triển của cả doanh nghiệp và nhà phân phối.

• Thực hiện chiến lược RTM.

• Quản lý hoạt động của nhà phân phối.

• Phát triển khả năng phân phối.

• Phối hợp với bộ phận bán hàng và các bộ phận khác để đảm bảo các Nhà phân phối được chỉ định tuân thủ đúng chính sách/chương chình.

 

Job Requirement

Yêu cầu công việc


• Tốt nghiệp đại học về Quản trị Kinh doanh / Kinh tế.

• Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý bán hàng / FMCG.

• Có chứng minh về kinh nhiệm trong quản lý nhà phân phối.

• Nhiệt tình, ngoại hình tốt, trung thực.

• Sẵn sàng đi công tác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.